Starptautiskais rakstnieka
Mihaila Naricas izglītojošais centrs

"Starptautiskais rakstnieka Mihaila Narica izglītojošais centrs" izsludina 2012. gada jaunu radošo konkursu:

Sacerējums:                "Pats sev gribu novēlēt..."  

Zīmējums:                   "Laimes mirklis"

Plakāts par tēmu        "Mīli savu dzimto pusi "

 

Darbus var sūtīt līdz  22.12.2012

Adrese --                     A/K 11,

Rēzekne, LV4601

Latvija

 

Sacerējuma apjoms - divas drukātas lapas A4 formātā
 Dalībnieku vecums nav noteikts
 Darbiem jāpievieno ziņas:
  • par autoru (vārds, uzvārds, telefons),
  • par māksliniecisko ieceri,
  • mācību iestādes nosaukums, vadītāja vārds, uzvārds
 Konkursa darbi atpakaļ netiek atgriezti. Darbi tiek novērtēti dažāda vecuma grupās un labākie darbi būs apbalvoti ar diplomiem un dāvanām.
Tiek atzīmēti arī labāko darbu vadītāji.
 Kontakttālrunis - (371) 64624808.