Starptautiskais rakstnieka
Mihaila Naricas izglītojošais centrsKonkurss
06.10.2011 17:00

"Starptautiskais rakstnieka Mihaila Narica izglītojošais centrs"

izsludina 2011. gada jaunu radošo konkursu

Sacerējums: "Neaizmirstamā tikšanas";

Zīmējums: "Pirmais saules stars";

Plakāta tēma: "Mēs par aktīvu atpūtu!".

Darbus var sūtīt līdz 15.12.2011 !

Adrese:

Starptautiskais rakstnieka Mihaila Naricas izglītojošais centrs,

A/K 11,

Rēzekne, LV4601

LatvijaSacerējuma apjoms - divas drukātas lapas A4 formātā

Dalībnieku vecums nav noteikts

Darbiem jāpievieno ziņas:

par autoru (vārds, uzvārds, telefons),
par māksliniecisko ieceri,
mācību iestādes nosaukums, vadītāja vārds, uzvārds
Konkursa darbi atpakaļ netiek atgriezti. Darbi tiek novērtēti dažāda vecuma grupās un labākie darbi būs apbalvoti ar diplomiem un dāvanām.

Tiek atzīmēti arī labāko darbu vadītāji.

Kontakttālrunis - 64624808.