Starptautiskais rakstnieka
Mihaila Naricas izglītojošais centrs2012. gada konkursa tēmas
07.11.2012 21:30

"Starptautiskais rakstnieka Mihaila Naricas izglītojošais centrs" izsludina 2012.gada jaunu radošo konkursu:
Sacerējums: "Pats sev gribu novēlēt..." 

Zīmējums: "Laimes mirklis"

Plakāts par tēmu "Mīli savu dzimto pusi "Darbus var sūtīt līdz 10.12.2012

Adrese -- A/K 11,

Rēzekne, LV4601

Latvija
Sacerējuma apjoms - divas drukātas lapas A4 formātā
Dalībnieku vecums nav noteikts
Darbiem jāpievieno ziņas:
par autoru (vārds, uzvārds, telefons), 
par māksliniecisko ieceri, 
mācību iestādes nosaukums, vadītāja vārds, uzvārds
Konkursa darbi atpakaļ netiek atgriezti. Darbi tiek novērtēti dažāda vecuma grupās un labākie darbi būs apbalvoti ar diplomiem un dāvanām.
Tiek atzīmēti arī labāko darbu vadītāji.
Kontakttālrunis - (371) 64624808.