Starptautiskais rakstnieka
Mihaila Naricas izglītojošais centrs

"Starptautiskais rakstnieka Mihaila Narica izglītojošais centrs" izsludina 2016. gada jaunu radošo konkursu:


Sacerējums:                 "Valsts svētki manā dzīvē"

Zīmējums:                   “Mans labākais draugs"

Plakāts par tēmu         "Dari ar mums!"


Darbus var sūtīt līdz  25.02.2017

Adrese --                     

Ludmila Narica

 A/K 861,

Rēzekne, LV4601, Latvija

Sacerējuma apjoms - divas drukātas lapas A4 formātā
Dalībnieku vecums nav noteikts
Darbiem jāpievieno ziņas:
par autoru (vārds, uzvārds, telefons),
par māksliniecisko ieceri,
mācību iestādes nosaukums, vadītāja vārds, uzvārdsKonkursa darbi atpakaļ netiek atgriezti. Darbi tiek novērtēti dažāda vecuma grupās un labākie darbi būs apbalvoti ar diplomiem un dāvanām.
Tiek atzīmēti arī labāko darbu vadītāji.


Kontakttālrunis - (371) 64624808.