Starptautiskais rakstnieka
Mihaila Naricas izglītojošais centrsPasniegta fonda "Lāčplēsis" goda zīme
17.11.2011 22:00

17.novembrī Latvijas valsts aizsardzības fonda "Lāčplēsis" pārstāvji pasniedza goda zīmi Pāvelam Narica - biedrības "Staptautiskais rakstnieka Mihaila Narica izglītojošais centrs" prezidentam - par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas tautas kultūras mantojuma saglabāšanā, starptautisko kultūras pasākumu organizēšanā, panākumiem nevalstisko organizāciju darbības attīstībā, patriotisko darbu sabiedrībā.